De zorg is inspirerend. Helaas ontneemt de complexiteit aan belangen nogal eens de mogelijkheid tot (soms hoognodige) verandering. Room to... realiseert complexe verandertrajecten in de zorg. Wij organiseren en begeleiden strategievorming, en ontwikkelen en realiseren businessplannen. Advies nodig bij vraagstukken over bestuurlijke inrichting en effectiviteit? Of over de balans tussen vertrouwen en controle - effectief management dus? Wij helpen u op weg. Doordat wij medische professionals met lijnorganisaties verbinden, worden belangen niet alleen zichtbaar, maar ook gediend.

Room to... Innovate

Innovaties zijn de toekomst van de zorg. Wij zorgen ervoor dat zorginnovaties worden geïmplementeerd in uw organisatie en worden gebruikt door de zorgverleners. Hulp nodig bij het structureren van deze trajecten? Room to… biedt structuur en bezit voldoende inhoudelijke kennis en realisatiekracht om samen te komen tot het gewenste resultaat.

Room to... Transform

Communicatie en afstemming tussen verschillende zorgorganisaties is cruciaal. De patiënt staat centraal in het zorgproces en de schotten tussen organisaties zullen steeds meer verdwijnen. Deze transmurale transformatie van zorg brengt een hoge complexiteit met zich mee. Heeft u een regievoerder nodig die ervoor zorgt dat er voortgang wordt geboekt binnen transmurale trajecten? Of in het realiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek? Room to… is de juiste partij om deze functie te vervullen.

Room to... Digitize

IT is niet meer weg te denken uit de zorg. IT moet het operationele zorgproces ondersteunen, in zowel het huidige als toekomstige werk. Heeft u hulp nodig bij het definiëren van een IT-strategie, het maken van uw IT-architectuur, de implementatie van verschillende applicaties of juist bij de implementatie van data-analytics? Wij maken altijd scherp wat er moet gebeuren en zorgen voor resultaat. Wij verbinden de techniek met uw organisatie. Gezamenlijk doorlopen we het verandertraject waardoor er een duidelijk beeld ontstaat van de technische oplossingen die bijdragen aan het verbeteren van zorg, voor nu én in de toekomst.