Domeinoverstijgende datawerkplaats

Gezondheidsdata is op dit moment versnipperd, beperkt beschikbaar en kan moeizaam gedeeld worden tussen organisaties. Terwijl gezondheidsvraagstukken vragen om een integrale blik. De oplossing? Een domeinoverstijgende datawerkplaats. Lees hoe wij datawerkplaatsen met meerdere regio’s hebben ontworpen en geïmplementeerd.

Het probleem

Vanuit verschillende domeinen wordt gewerkt aan gezondheid. We zien een beweging van ziekte en zorg naar een bredere kijk op gezondheid en welbevinden. Hierbij heeft de burger regie over zijn of haar eigen gezondheid. Deze beweging is nodig, omdat de druk op de zorg toeneemt.Gezondheidsdata kan helpen om nieuwe inzichten en informatie te bieden. Echter zie je dat data erg versnipperd is, maar ook beperkt aanwezig is. Ook is de data ingewikkeld om te ontsluiten of te koppelen. Dit leidt ertoe dat voor elk vraagstuk een oplossing bedacht moet worden, vaak vanuit één doelgroep op basis van een concrete toepassing. Ook worden veel afwegingen rondom gezondheidsvraagstukken niet met data ondersteund. Er zijn vrijwel geen inzichten over de oorzaken van het gebruik van zorg, terwijl hier juist de sleutel ligt voor structurele verbetering(en).
Een oplossing voor dit probleem is een geïntegreerde domeinoverstijgende data-infrastructuur, een datawerkplaats. Via deze datawerkplaats kan data regionaal gedeeld worden om te analyseren en inzicht te verkrijgen over de gezondheid van inwoners. Dit is te gebruiken door zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers. Een datawerkplaats brengt ook veel vragen met zich mee; Welke data moet en kan ontsloten worden? Hoe kan je dit technisch inregelen? Hoe houd je rekening met privacy aspecten? Welke juridische kaders zijn er? Welke governance is er nodig voor een datawerkplaats? Bij al deze vraagstukken kunnen wij helpen een oplossing te vinden.

Onze oplossing

Room to… is de verbindende partij in de regio tussen de verschillende organisaties. Wij hebben kennis van de zorg én de techniek. Een handige combinatie, omdat we zo makkelijk kunnen schakelen tussen wensen uit de zorg en technische mogelijkheden. Vaak hebben wij de rol van projectleider, maar we kunnen ook deelprojecten aansturen.

Samen met de organisaties kijken we naar de behoefte van de regio en stellen we een gezamenlijk plan op. Zo kunnen we bijvoorbeeld starten met de techniek en het ontwerp van een data-infrastructuur of starten we met de vraagformulering en het creëren van inzichten. Door de aanpak aan te laten sluiten bij de regio vergroten we het draagvlak en zorgen we voor een innovatieklimaat.

Als we een ontwerp maken, houden we rekening met beschikbare techniek, benodigde governance, beveiliging, juridische/privacy aspecten, ethische en sociale aspecten en relevantie voor de specifieke regio. In een whitepaper hebben we samen met 8RHK Gezond en Population Health Data NL uitgewerkt wat voor keuzes er zijn te maken in het ontwerp van een domeinoversteigende datawerkplaats

We werken gezamenlijk toe naar het live brengen van de oplossing. Zo brengen we de meerwaarde zo snel mogelijk in beeld.

Onze aanpak

Om al deze keuzes in goede banen te leiden, is goede afstemming tussen de verschillende partijen nodig. We houden contact met alle partijen en zorgen dat de juiste stakeholders betrokken zijn. Per vraagstuk brengen we de juiste kennishouders in de regio bij elkaar om samen te komen tot een ontwerp, oplossing of vraagformulering. We stimuleren een innovatieklimaat om zo resultaten te boeken.
Omdat domeinoverstijgende datawerkplaatsen zeer innovatief zijn in Nederland, is kennisdeling vaak een belangrijk onderdeel van het project. Zo schrijven we mee aan whitepapers, organiseren we webinars en zorgen we voor kennisdeling met andere regio’s en landelijke partijen zoals HealthRI en Population Health Data NL.

Resultaten

Het gebruik van een datawerkplaats om gezondheidsvraagstukken te beantwoorden draagt bij aan de quadruple aim. Door de inzichten kan de kwaliteit van zorg verbeterd worden. Daarnaast wordt de gezondheid van burgers bevorderd, wat uiteindelijk leidt tot een afname van werkdruk.
Het resultaat dat we achterlaten wordt bepaald door de aanpak op maat. Een voorbeeld hiervan kan zijn:

  • Ontwerp van een datawerkplaats, inclusief benodigde infrastructuur en functionaliteiten;

  • Uitwerking regionale governance voor een datawerkplaats (werkafspraken rondom onderzoek, verwerkersovereenkomsten, etc.);

  • Realisatie van een datawerkplaats;

  • Gebruik van een datawerkplaats voor een eerste use case;

  • Kennisdeling tussen en samenwerking met alle stakeholders van dit project bij het realiseren van de regionale data-infrastructuur, evenals uitwisselen van de inzichten.

Heb jij een vergelijkbaar vraagstuk? Neem dan contact met ons op via info@room-to.nl of +31 6 304 166 88.