De overstap naar eOverdracht

Onvolledige gegevens, overtypen, papierwerk. Er valt nog heel wat winst te behalen bij de overdracht van patiëntengegevens. De werkdruk is onnodig hoog, en dat gaat ten koste van de zorg. Zonde! Noord-Limburg gaat daarom aan de slag met eOverdracht. En wij begeleiden die overstap. Lees hoe wij de verschillende zorginstellingen helpen.

Het probleem

Verpleegkundigen registreren veel digitaal. Maar plukken daar nog weinig vruchten van. Gaat een patiënt naar een andere zorginstelling? Dan moeten ze veel gegevens overtypen of op papier zetten. Dubbel werk en informatie gaat verloren. Het resultaat? Een hogere werklast en minder goede zorg. Dat kan anders vond het ministerie van VWS. Daarom heeft het ministerie de informatiestandaard eOverdracht opgezet.
Klinkt goed. Maar de informatiestandaard moet nog wel gepersonaliseerd en geïmplementeerd worden. In Noord-Limburg gebeurt dat op regionaal niveau. Een samenwerking tussen VVT en ziekenhuis, EPD & ECD leveranciers en KPN. KPN maakt het mogelijk dat de software van verschillende partijen gegevens uitwisselen. Dat vraagt om goede coördinatie en technische kennis. Daar komen wij om de hoek kijken.

Onze oplossing

Room to… is de verbindende partij tussen de verschillende organisaties. Wij hebben kennis van de zorg én de techniek. Een handige combinatie, omdat we zo makkelijk kunnen schakelen tussen wensen uit de zorg en technische mogelijkheden. Wij leveren 3 rollen op verschillende niveaus:

  • Regioprojectleider: zij schakelt met de directeuren van de 3 organisaties en zorgt ervoor dat de verschillende partijen samenkomen. Ook zorgt ze ervoor dat iedereen gelijk loopt in de planning.

  • Interne projectleider: hij zorgt ervoor dat zorginstellingen alle stappen zetten die gezet moeten worden. En betrekt het zorgpersoneel. Wat wil de zorgprofessional? Ook kijkt hij naar de huidige processen. En begeleidt straks de implementatie.

  • Projectmanagement Office (PMO): zij ondersteunt de Regioprojectleider en houdt het overzicht over het project. Ze haalt op hoe ver verschillende organisaties zijn, stuurt bij waar nodig, stelt een communicatieplan op en voert uit. Ook bereidt ze besluitvorming en stukken voor het projectteam voor.

Met deze 3 rollen in het project maken we gebruik van de verschillende expertises van de Roomies. Zo heeft de PMO'er ervaring in de zorg als arts en draagt zij extra bij aan het inrichten van processen. De regioprojectleider heeft daarentegen meer ervaring op het technische vlak en levert extra expertise in het technische projectteam.

Omdat Noord Limburg koploper is, zit eOverdracht nog in de ontwerp-/bouwfase. Dat betekent veel technologische vrijheid voor ons, maar daar is goede afstemming met de leveranciers voor nodig. De techniek moet namelijk wel passen binnen de regionale digitale architectuur. Wij dachten mee over dit technische ontwerp, met de wensen van de zorginstellingen en de technische mogelijkheden in ons achterhoofd en verzorgden de afstemming tussen de verschillende partijen

Onze aanpak

Om dit allemaal in goede banen te leiden, is goede afstemming nodig tussen de verschillende partijen. Daarom worden we onderdeel van verschillende teams om de organisaties goed te leren kennen. En we creëren structuur door verschillende onderdelen op te leveren zoals procesplaten, governance structuur, tijdsplanning en rapportages. We bespreken de voortgang samen met de verschillende werkgroepen en kijken waar we tegenaan lopen. Ook organiseren we werksessies om het technische ontwerp helder te krijgen en veranderingen concreet te krijgen. Dit doen we samen met mensen van de werkvloer. Hun wensen zijn belangrijk, want zij werken straks met het systeem.
Verder is er een wekelijks moment met de regionale en interne projectleiders. Dan bespreken we of iedereen nog gelijkloopt met de planning. Zodat het juiste resultaat op tijd geleverd wordt.
Op dit moment zitten we nog in de ontwerpfase. Zodra die klaar is, is het tijd voor de implementatie. En ook dat begeleiden we. We zorgen voor goede afstemming en processen tussen de verschillende partijen en sturen bij waar nodig. Ook trainen we de zorgprofessionals die ermee gaan werken. Is alles in kannen en kruiken? Pas dan gaan we weg.

Resultaten

Uiteindelijk draagt de digitale gegevensuitwisseling bij aan de Quadruple aim: minder werkdruk, betere zorg en patiëntervaring doordat de patiënt niet telkens opnieuw gegevens moet geven of aanvullen. Het resultaat dat we achterlaten:

  • Mogelijk maken dat er digitale gegevensuitwisseling gaat plaatsvinden

  • Draagvlak voor het systeem binnen de zorginstellingen

  • Kennis bij zorgprofessionals om met eOverdracht aan de slag te gaan

Heb jij een vergelijkbaar vraagstuk? Neem dan contact met ons op via info@room-to.nl of +31 6 304 166 88.