InBeeld

Meer chronisch zieken, hogere zorgkosten, te weinig zorgpersoneel: de Nederlandse gezondheidszorg staat voor stevige uitdagingen. De zorg moet toekomstbestendig worden én blijven. Daarom moet er structureel iets veranderen. Ook in de Achterhoek. Het Slingeland Ziekenhuis, Sensire, NAAST en een zorgverzekeraar werken samen om de zorg in de regio te veranderen. Wij hebben dit verandertraject begeleid. Het resultaat hiervan is het programma InBeeld. In de afgelopen vijf jaar zijn op verschillende vlakken zorginnovaties doorgevoerd voor mensen met COPD en hartfalen.

Het probleem

Patiënten met COPD en/of hartfalen moeten vaak naar het ziekenhuis voor controles, metingen en behandelingen. Door hun chronische aandoening is hun conditie vaak slecht. Een fysiek bezoek aan het ziekenhuis is zwaar en vervelend. Terwijl de thuisomgeving veilig en vertrouwd voelt.

Deze manier van behandelen moet én kan anders. Het Slingeland Ziekenhuis, Sensire en NAAST werken daarom samen om de behandeling en monitoring van deze patiënten te verbeteren. Dat doen we door:

  • De algemene gezondheid te verbeteren.
  • Een betere beleving voor de patiënt te creëren.
  • Te focussen op betaalbare zorg.
  • De tevredenheid van zorgverleners te verhogen.

Wij hadden de taak om dit verandertraject te begeleiden met deze doelen in ons achterhoofd.


Onze oplossing

Hoe verenigen we de behoeften van patiënten, hun gezondheid en de mogelijkheden van zorgprofessionals, zonder het kostenplaatje te vergeten? Samenwerking in de regio biedt de oplossing, in combinatie met e-health apps. Die twee komen samen in het programma InBeeld.

Patiënten meten hun eigen waardes en sturen deze twee keer per week naar een medisch service centrum in de regio, namelijk NAAST. Op afstand beoordelen zij of er actie vereist is, en of de gespecialiseerde wijkverpleging of het ziekenhuis ingeschakeld moet worden. Ook waarschuwt de app uit zichzelf bij afwijkende waardes. Dit verhoogt de zelfredzaamheid van patiënten. Traditionele consulten in een spreekkamer worden videogesprekken. Onder meer met het medisch service center en de verpleegkundigen van de thuiszorg en het ziekenhuis.

Onze aanpak

Wij hebben het verandertraject vanuit het Slingeland Ziekenhuis, Sensire en NAAST ontworpen en begeleid. We werkten nauw samen met o.a. lijnfunctionarissen, zorgverleners, ondersteunende diensten (bijv. ICT en juridisch), verzekeraars en programmamedewerkers. Wij zijn gevraagd om het project uit te voeren, én op strategisch niveau mee te denken.

De uitvoering
Wij hebben de operationele uitvoering van het proces geïnitieerd, ontworpen en geleid. Ook hebben we het complexe veranderproces begeleid. Samen met de mensen die verantwoordelijk waren voor de uitvoering, maakten we het waar. We stonden met onze voeten in de klei: zo hebben we patiënten zelf begeleid bij het installeren van de applicatie.

Strategisch sparring partner
Naast het operationele proces, dachten we als sparring partner mee met de betrokken organisaties. Hoe rollen we een zorgproces gestoeld op technologie en transmurale samenwerking tussen zorgprofessionals ook landelijk uit?

Dankzij de kennis, ervaring en achtergrond van onze Roomies beschikten we over zowel zorginhoudelijke kennis, alsook collega’s met een organisatiekundige achtergrond. Door deze collega’s met elkaar te verbinden, vormden we een team dat zowel inhoudelijk, operationeel én strategisch aan de slag ging.

Resultaten

Door de inzet van technologie en de samenwerking tussen zorgprofessionals uit de regio, hebben patiënten meer regie en zelfstandigheid. De juiste zorgverlener wordt op de juiste plek ingezet. Patiënten hoeven minder vaak naar het ziekenhuis. Dat reduceert stress en draagt bij aan hun gezondheid. Ook zorgprofessionals ervaren zorg op afstand positief: hun agenda’s zijn efficiënter ingedeeld en het contact met patiënten is directer.

Daarnaast ontwikkelden we in samenwerking met verzekeraars een nieuwe financieringsvorm. Samen met de zorgverzekeraar hadden we een gezamenlijk, regio-breed budget afgesproken. Dit zorgde ervoor dat we de (zorg)kostenbesparing met de totale keten in de regio konden delen op basis van het shared-savings principe: niet slechts een partij had financieel gewin, maar alle partners profiteerden van de besparing. Daarmee voldoet het programma InBeeld aan alle ‘quadruple aim’-principes.

Ook buiten de Achterhoek heeft het programma InBeeld verandering teweeg gebracht. In samenwerking met de Universiteit Leiden is er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het programma. Daaruit bleek dat er minder heropnames waren van patiënten met hartfalen, minder opnames van COPD-patiënten en daarmee lagere ziekenhuiskosten. Daarnaast is de ervaring van patiënten een stuk beter; ze voelen zich veiliger dankzij de zorg in hun thuisomgeving.

Heb jij een vergelijkbaar vraagstuk? Neem dan contact met ons op via info@room-to.nl of +31 6 485 078 70.