Monitoren van vitale parameters op afstand

Vergrijzing, complexere zorgvragen en een tekort aan zorgprofessionals: de zorg in Nederland kent de nodige uitdagingen. Dat vraagt om innovatieve oplossingen om sneller en efficiënter te kunnen interveniëren. Denk bijvoorbeeld aan het continu monitoren van vitale parameters, op afstand. Voor verschillende organisaties hebben we dit traject aangestuurd: van ontwerp tot realisatie. Benieuwd hoe wij dit hebben aangepakt?

Het probleem

Verpleegkundigen meten meerdere keren per dag de waardes van patiënten, waaronder hartslag, bloeddruk, ademhaling en temperatuur. Daarvoor gaan ze naar de patiënt toe en meten handmatig. Dit kost veel tijd. En dat niet alleen. Deze manier van monitoren is puntsgewijs en reactief, niet continu. Een verslechtering van de patiënt wordt daardoor niet altijd vroegtijdig opgemerkt. Wat kan leiden tot verdere verslechtering van de patiënt, ongeplande zorg en langere bezetting van bedden. Hier valt nog veel winst te halen.

Onze oplossing

Continu vitale parameters op afstand monitoren met een of meerdere sensoren. Dat kan bijvoorbeeld met een ‘slimme pleister’ die elke 2 minuten de waardes meet en doorgeeft. Wijken waardes af? Dan krijgt de verpleegkundigen een seintje. Op de markt zijn verschillende systemen beschikbaar die verschillen in meetmethode, de waardes die worden gemeten, complexiteit in algoritmes (wanneer krijg je een melding), routeringsmogelijkheden (wie krijgt wanneer een melding) en de mogelijkheid tot het inrichten van een monitorings afdeling met behulp van een platform.

Dit soort technieken hebben verschillende voordelen:

  • Verpleegkundigen hoeven niet meer handmatig te meten bij de patiënt, wat hen tijd scheelt.

  • Met continue monitoring zie je sneller dat iemand verslechtert. Zorg is daardoor beter te plannen. De verslechtering zie je namelijk aankomen en de patiënt is niet ‘plotseling’ erg slecht.

  • Daarbij kun je eerder ingrijpen. Bijvoorbeeld met medicijnen. Dat heeft weer een positief effect op de ligduur en het aantal IC-opnames.

Het continu monitoren van vitale parameters draagt dus op meerdere manieren bij aan het verlagen van de werkdruk voor zorgprofessionals. En tegelijkertijd zorgt het voor betere zorg aan de patiënt. Dit soort oplossingen hebben we nodig om de zorg toekomstbestendig te maken.

Onze aanpak

De techniek die nodig is om waardes continu te meten, hebben we al voor verschillende organisaties ontworpen en geïmplementeerd. Daarvoor zijn nieuwe werkprocessen en technieken, maar ook draagvlak binnen de organisatie nodig. Dat vraagt om een hybride aanpak, die rekening houdt met de volgende drie onderdelen:

  • Ontwerp: eerst maken we een ontwerp. Dat doen we samen met de klant. Waar moet de techniek aan voldoen? Welke systemen op de markt zijn geschikt? Of moet een systeem (door)ontwikkeld worden? Hoe wil je er nu en in de toekomst mee gaan werken en welke werkprocessen passen bij je organisatie?

  • Draagvlak creëren: het is belangrijk dat iedereen op de werkvloer kan werken met de nieuwe techniek. Het werken met continue monitoring vraagt een andere manier van werken en anders kijken naar de vitale parameters. Bijvoorbeeld: hoe ga je om met continue data? Hoe interpreteer je die in de dagelijkse praktijk? Een hele nieuwe blik dus. Daarom nemen we professionals van de werkvloer mee in alle stappen en begeleiden we ze intensief tijdens de implementatie.

  • Regelmatig toetsen: we evalueren het proces en de techniek constant. Op die manier kunnen we op tijd bijsturen tijdens het project. En heb je uiteindelijk een oplossing die werkt voor jouw organisatie.

Voor dit soort projecten is technische kennis en kennis van de zorg nodig. We kijken dan ook altijd welke projectleider de achtergrond heeft die het beste past bij jouw vraag en organisatie. Meer weten over ons team? Maak kennis met de Roomies.

Resultaten

De resultaten die we achterlaten:

  • Een oplossing die past bij je organisatie, technisch en in het werkproces

  • Een oplossing die toekomstbestendig is

  • Draagvlak en kennis van de nieuwe techniek en werkprocessen binnen je organisatie

  • Onderzoek naar de effecten en toegevoegde waarde van de oplossing

Continu monitoring van vitale parameters draagt bij aan de Quadruple Aim, omdat het zorgt voor een verlaging van de werkdruk voor zorgprofessionals door tijdsbesparing, beter inzicht in de toestand van de patiënt en minder ongeplande zorg. Ook komt er een verbetering van de kwaliteit van zorg door eerder in te grijpen en de patiënt sneller de juiste zorg te geven. Het verlagen van de zorgkosten treedt op door een vermindering in heropnames, ligduurverkorting en vermindering IC opnames.

Heb jij een vergelijkbaar vraagstuk? Neem dan contact met ons op via info@room-to.nl of +31 6 485 078 70.